آه از دست خانم ها!!!

 

آه از دست خانم ها!!!

 

اگه تیپ بزنیم بریم سر کار

میگن ببینم با کی قرار داری؟

 

اگه لباسای معمولی بپوشیم

میگن تو اصلا صلیقه نداری

 

اگه زیاد بگیم دوست دارم

میگن باز چه نقشه ای تو سرته

 

اگه نگیم دوست دارم

میگن پای کس دیگه ای وسطه

 

اگه زیاد بهشون زنگ بزنیم

میگن به من اعتماد نداری

 

اگه زنگ نزنیم

میگن انگار سرت خیلی شلوغه

 

اگه تو خونه زیاد بخندیم

میگن دیوونه شدی

 

اگه کم بخندیم

میگن بخت النحس

 

اگه شام بخواهیم

میگن فقط فکر شکمشه

 

اگه شام نخواهیم

میگن ذلیل مرده شام با کی کوفت کردی

 

خانم ها مثل رادیو هستند:

هرچی میخواهند میگویند ولی هرچی بگویی نمی شنوند.

 

خانم ها مثل شبکه اینترنت هستند:

از هر موضوعی یک فایل اطلاعاتی دارند.

 

خانم ها مثل چسب دوقولو هستند:

اگر دستشان با گوشی تلفن مخلوط شد, دیگر باید سیم را برید.

 

خانم ها مثل موتورگازی هستند:

پرسروصدا , کم قدرت , کم طاقت.

 

خانم ها مثل رعدوبرق هستند:

اول برق چشماشون میرسه بعد رعد صداشون.

 

خانم ها مثل لیموشیرین هستند:

اول شیرین هستند بعد تلخ می شوند.

 

خانم ها مثل موبایل هستند:

هروقت کاری مهم پیش می آید در دسترس نیستند.

 

خانم ها مثل گچ هستند:

اگر چند دقیقه مدارا کنید آنچنان سخت میشوند که هیچ شکلی نمی گیرند.

 

خانم ها مثل کنتور برق هستند:

هر از چند سالی یکبار سن آنها صفر می شود.

 

خانم ها مثل فلزیاب هستند:

هرگاه از نزدیکی طلافروشی رد می شوند , عکس العمل نشان می دهند.

/ 0 نظر / 28 بازدید